dnes je 22.2.2024

Input:

Všeobecná charakteristika výdavkov zahrňovaných do prevádzkovej réžie do položky služby a ostatné výdavky účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.2 Všeobecná charakteristika výdavkov zahrňovaných do prevádzkovej réžie do položky služby a ostatné výdavky účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva

Ing. Viera Kaletová; Ing. Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s.

Výdavky zahrňované do položky služby

Medzi výdavky zahrňované do položky služby v peňažnom denníku patria najmä výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb určené na zabezpečenie bežných prevádzkových potrieb podnikateľa. Najčastejšie ide o nakupované služby hmotnej aj nehmotnej povahy od svojich dodávateľov.

Medzi nakupované služby zahrňujeme napríklad:

  • spotrebu energií, t.j. vodné, stočné, teplo, spotreba elektrickej energie;

  • nájomné hnuteľného a nehnuteľného majetku;