dnes je 31.3.2023

Input:

Všeobecná charakteristika technického zhodnotenia

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.2 Všeobecná charakteristika technického zhodnotenia

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Ján Mintál

Technickým zhodnotením rozumieme výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku hodnotu 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie. Ak napr. na jednom strojnom zariadení sú vykonané dve modernizácie v jednom účtovnom období a súčet hodnôt oboch prekročí zákonom stanovenú hranicu, podnikateľ je povinný o oboch účtovať ako o technickom zhodnotení, teda o obe zvýšiť v závislosti od používaného spôsobu odpisovania majetku vstupnú cenu, resp. zostatkovú cenu majetku, na ktorom boli modernizácie realizované.

Pre úplnosť uvádzame prehľad vývoja vstupných cien odpisovaného majetku a jeho technického zhodnotenia od r. 2003 (v rokoch 2003–2008 v Sk, od roku