dnes je 30.5.2024

Input:

Vplyv životného minima na daňové veličiny v roku 2019

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.19.1.2 Vplyv životného minima na daňové veličiny v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová

Niektoré z veličín (ich výška) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p (ZDP) sú naviazané na sumu životného minima určenú mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.).

1. Všeobecne

Životné minimum (ŽM) je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Jeho výška sa každoročne k 1. júlu mení (výnimka: v rokoch 2014 až 2016 sa ŽM nezvyšovalo). K 1. júlu 2017 však bola zvýšená suma ŽM opatrením MPSV a R SR č. 173/2017 Z. z. na sumu 199,48 € a k 1. júlu 2018 bola opäť zvýšená suma ŽM opatrením MPSV a R SR č. 196/2018 Z. z. na sumu 205,07 €.

Platné životné minimum (PŽM) je podľa § 11 ods. 2 ZDP suma životného minima vyhlasovaného opatrením MPSV a R SR