dnes je 27.5.2024

Input:

Vplyv výšky príjmov SZČO na daňový bonus v roku 2018

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.2.2 Vplyv výšky príjmov SZČO na daňový bonus v roku 2018

Ing. Viera Mezeiová


Má vplyv výška príjmu SZČO na daňový bonus? Ak SZČO má príjem za rok 2017 1000 eur, použije na výpočet dane paušálne výdavky. Má nárok na daňový bonus?

Podľa § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov (ZDP) daňovník, ktorý v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, môže si uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom.

Záver: Ak mala SZČO za rok 2017 zdaniteľný príjem len podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a bol nižší ako 2 610 € (6-násobok min. mzdy 2017), nevzniká nárok na