dnes je 20.5.2024

Input:

Vplyv splátkového kalendára na zrážky zo mzdy v roku 2017

10.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.1.1 Vplyv splátkového kalendára na zrážky zo mzdy v roku 2017

JUDr. Martina Jenčová

Jedným z najrýchlejších a najhospodárnejších spôsobov vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy a v nadväznosti na to exekúcia zrážkami z iných príjmov (ak ide o prípady, ak je povinný zamestnaný na dohodu o vykonaní práce). Kým v minulosti bola na prvom mieste exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, ľudovo nazývaná aj „exekúcia zablokovaním účtu”, dnes to už neplatí. Mnohí povinní, často v snahe vyhnúť sa exekúcii, si nezakladajú účet v banke. Avšak, v pracovnom pomere sú. Exekúciou je totiž postihnuté priamo právo povinného na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá podlieha zrážke.

V exekučnom konaní dochádza k mnohým situáciám, ktoré môžu nastať. Jednou z takýchto situácií je aj postupné splácanie pohľadávky. Splátkový kalendár však nie je povinnou súčasťou exekučného