dnes je 30.5.2024

Input:

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2019

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.2 Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Na úvod je potrebné rozlíšiť pojmy. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka (MD) najčastejšie v trvaní 34 týždňov (osamelej žene v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí v trvaní 43 týždňov). V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka (RD podľa § 166 ods. 1 ZP) v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku (RD podľa § 166 ods. 2 ZP) až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci