dnes je 20.4.2024

Input:

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2018

27.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.2 Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával prácu u neho aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovným pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne, u zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku je najmenej 5 týždňov, u pedagogických a odborných zamestnancov (zákon č. 317/2009 Z. z.) je najmenej 8 týždňov v kalendárnom roku.

Za