dnes je 17.4.2024

Input:

Vedenie záznamov (evidencie) na účely dane

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.8.1 Vedenie záznamov (evidencie) na účely dane

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Na účely správneho určenia dane je platiteľ dane povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období:

 • dodaných tovaroch a službách,

 • prijatých tovaroch a službách,

pričom osobitne vedie záznam:

 • dodaní tovarov a služieb do IČŠ,

 • nadobudnutí tovaru z IČŠ,

 • prijatí služieb z IČŠ,

 • dovoze tovaru.

Na účely odpočítania je platiteľ dane povinný viesť záznamy v členení na:

 • tovary a služby s možnosťou odpočítania dane,

 • tovary a služby bez možnosti odpočítania dane,

 • tovary a služby s možnosťou pomerného odpočítania dane.

Platiteľ dane je povinný viesť aj záznamy o platbách:

 • prijatých pred dodaním tovarov a služieb,

 • poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.

Platiteľ dane je povinný uviesť vo svojich záznamoch vedených podľa § 70zdaňovacie obdobiev ktorom odpočítal