dnes je 20.4.2024

Input:

Uzatvorenie dohody s konateľom v roku 2017

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.2.1 Uzatvorenie dohody s konateľom v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová


Je možné uzatvoriť s konateľom, ktorý je tiež majiteľom, dohodu o vykonaní práce, alebo dohodu o pracovnej činnosti?

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami pracovnoprávne vzťahy na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov). Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom