dnes je 27.2.2024

Input:

Uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení od 1.1.2020

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.58 Uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Jednou zo zmien, ktorá reaguje na praktické skúsenosti, je uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení, keďže pri niektorých nákladových tituloch sa okrem podmienky zaplatenia sledovali aj ďalšie podmienky (napr. limitácia výškou sprostredkovaného obchodu).

Spresňuje sa, že úprava základu dane o nezaplatené nákladové položky sa nebude týkať tých výdavkov (nákladov), ktoré sa stávajú súčasťou ocenenia majetku a na takéto nákladové položky sa uplatní úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 ZDP (postupné zvyšovanie základu dane o nezaplatené záväzky na základe plynutia doby od splatnosti záväzku). Pri limitovaní provízií za sprostredkovanie sa ruší limitácia hodnotou 20 %