dnes je 20.5.2024

Input:

Usporiadanie preplatku na poistnom zamestnanca po spätne priznanom starobnom dôchodku v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.1 Usporiadanie preplatku na poistnom zamestnanca po spätne priznanom starobnom dôchodku v roku 2020

Ing. Eva Gášpárová


Našej zamestnankyni bol spätne priznaný starobný dôchodok od 24. júna 2018. Toto rozhodnutie nám doručila 23. 4. 2019. My sme jej teda opravili mesačné výkazy do SP a poslali sme žiadosť o vrátenie poistného. Je zamestnávateľ povinný vrátiť tieto odvody, t. j. invalidné poistné a poistenie v nezamestnanosti, aj keď ich ešte nemá vrátené zo SP? Do koľkých dní musí dať zamestnávateľ nejaké vyjadrenie zamestnancovi? Zamestnávateľ má vždy povinnosť to zamestnancovi vrátiť? Ktorý zákon toto upravuje?

Pohľad autora na problematiku:

So zreteľom na § 131 ods. 1 ZP Zákonníka práce a § 141 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v zmysle ktorých zamestnávateľ vykonáva zrážky poistného, ktoré je povinný