dnes je 26.2.2024

Input:

Určenie mzdových podmienok v pracovnej zmluve v roku 2018

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.2.1 Určenie mzdových podmienok v pracovnej zmluve v roku 2018

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.


Je možné mať samostatne k pracovnej zmluve, ak bude v pracovnej zmluve uvedené, že je jej neoddeliteľnou súčasťou, vyhotovenú zmluvu o poskytovaní mzdy? Alebo je nutné, aby bola mzda definovaná len v pracovnej zmluve?

Pohľad autora na problematiku:

Zákonník práce kogentným spôsobom upravuje formálne a obsahové náležitosti pracovnej zmluvy s tým, že umožňuje účastníkom pracovného pomeru dohodnúť si aj ďalšie pracovné podmienky (práva a povinnosti) v rámci jeho dispozitívnych noriem.

Podľa § 42 Zákonníka práce sa pracovný pomer zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Z uvedeného vyplýva povinnosť uzatvárať pracovné zmluvy v písomnej forme.

 Zákonník