dnes je 20.5.2024

Input:

Určenie čerpania dovolenky v roku 2020

27.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.13.2.2 Určenie čerpania dovolenky v roku 2020

JUDr. Zděnka Dvoranová


Ak zamestnávateľ určil príkazom prednostu MsÚ čerpanie dovoleniek tak , že k 30.6. kalendárneho roka treba vyčerpať dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roka, môže po tomto termíne nedočerpanú dovolenku z predchádzajúceho roka vynulovať a ďalej ju zamestnancovi nepriznávať?

Legislatívna úprava:

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia