dnes je 26.9.2023

Input:

Úprava základu dane pri ukončení živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

11.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.3 Úprava základu dane pri ukončení živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

Ing. Ján Mintál

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zániku živnostenského oprávnenia, upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 ZDP, a to v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie predpísanej zákonom o dani z príjmov.

  1. Ak živnostník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) tohto zákona a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až