dnes je 21.4.2024

Input:

Uplatnenie výdavkov SZČO percentom z príjmu v prípade zamestnávania zamestnancov

14.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.2.1 Uplatnenie výdavkov SZČO percentom z príjmu v prípade zamestnávania zamestnancov

Ing. Katarína Biňasová


Môže si SZČO, neplatca DPH uplatniť výdavky percentom v roku 2017 ak zamestnáva jedného zamestnanca?

Podľa ust. § 6 ods. 10 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2017 (ďalej len  „ZDP”) ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 citovaného ustanovenia najviac do výšky 20 000 eur.

Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4 citovaného ustanovenia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné