dnes je 29.5.2024

Input:

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDP

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.1.1 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDP

Ing. Marcela Prajová

ZDP v § 11 ods. 6 upravuje uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u poberateľov starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu a výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok”).

Ak je daňovník 01. 01. 2019 poberateľom niektorého z vymedzených dôchodkov alebo mu niektorý z týchto dôchodkov bol spätne priznaný k 01. 01. 2019 alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a úhrnná výška dôchodku vyplateného v roku 2019 je 3 937,35 € (resp. rozdiel sumy 9 064,094 € a ¼ daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov) a viac, nemá