dnes je 28.3.2023

Input:

Uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.9.3 Uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia osobne prostredníctvom daňového priznania alebo pri zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, v ročnom zúčtovaní.

Možno ho uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa ZDP zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP. Ak suma dane zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri