dnes je 27.2.2024

Input:

Uplatnenie metódy vyňatia príjmu a započítania dane na konkrétnych príkladoch a zostavenie daňového priznania

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.3 Uplatnenie metódy vyňatia príjmu a započítania dane na konkrétnych príkladoch a zostavenie daňového priznania

Ing. Ida Gelatová, Ing. Ľudmila Hámošová, Ing. Viera Mezeiová

Fyzická osoba (FO), ktorá poberala v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo zdrojov v zahraničí, bez ohľadu na to, či išlo o príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, z inej SZČ, z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy, vyhodnotí najskôr každý príjem podľa slovenského zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP), či nie je príjmom vylúčeným z predmetu dane. Ak je konkrétny príjem predmetom dane, posúdi, či príjem nie je príjmom oslobodeným podľa ZDP alebo medzinárodnej zmluvy. Ak výsledkom posúdenia príjmu je záver, že príjem nie je vylúčený z predmetu dane a nie je