dnes je 29.5.2024

Input:

Uplatnenie daňových výdavkov na vzdelávanie u SZČO v roku 2019

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.2.1 Uplatnenie daňových výdavkov na vzdelávanie u SZČO v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová


Aké podmienky je potrebné splniť zamestnávateľovi (SZČO účtujúci v JÚ), aby si mohol uplatniť daňové výdavky v súlade s § 19 ods. 2) písm. c)ods. 3 - vzdelávanie zamestnancov?

Na základe § 19 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) je možné výdavky zamestnávateľa vynaložené v súvislosti so vzdelávaním, resp. rekvalifikáciou jeho zamestnancov považovať za daňovo uznateľné pri dodržaní § 2 písm. i) ZDP (výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka). To znamená, iba výdavky na také vzdelávanie, resp. rekvalifikáciu zamestnancov, ktoré súvisia s predmetom činnosti zamestnávateľa alebo s pracovným zaradením