dnes je 22.2.2024

Input:

Uplatnenie daňového bonusu na vydatú dcéru resp. ženatého syna

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2.1 Uplatnenie daňového bonusu na vydatú dcéru resp. ženatého syna

Ing. Marcela Prajová

Rodič, resp. daňovník, u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, si môže na vydaté, resp. ženaté vyživované dieťa uplatniť daňový bonus až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to len za predpokladu, že manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za príslušné zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. v zdaňovacom období roku 2019 nemá zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 937,35 €. V opačnom prípade nie je možné uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa u rodiča. Manžel (manželka) v takomto prípade uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), samozrejme, len za predpokladu, že nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti