dnes je 20.5.2024

Input:

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov v roku 2017

20.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.20.2.3 Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov v roku 2017

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Zamestnanec je na PN, v 2/2018 mu bude končiť podporná doba. Zároveň má priznanú invaliditu od 40-70%. Už teraz je zrejmé, že zo zdravotných dôvodov nenastúpi späť do zamestnania. Ak by sme s ním rozviazali PP dohodou podľa par.63 ods. 1 písm.c-vzhľadom na svoj zdravotný stav stratil spôsobilosť vykonávať svoju doterajšiu prácu - musíme si splniť tzv. ponukovú povinnosť a ponúknuť mu prácu vhodnú vzhľadom na jeho zdravotný stav. Takúto prácu aj pre zamestnanca máme. Ale ak ju on odmietne, bude trvať na výpovedi dohodou zo zdravotných dôvodov, bude mať aj napriek tomu, že nové pracovné zaradenie odmietol, nárok na odstupné?

Pohľad autora na problematiku:

Ak je zamestnanec invalidný a poberá invalidný dôchodok, Zákonník práce túto skutočnosť nepovažuje za dôvod na