dnes je 27.5.2024

Input:

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2020

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.14.2.1 Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2020

JUDr. Zděnka Dvoranová


Zamestnanec má zmluvu na dobu určitú do 31.08. príslušného kalendárneho roka, prípadne na dobu určitú na zastupovanie iného kolegu počas dlhodobej práceneschopnosti, alebo kolegyne, ktorá je na materskej dovolenke a to do 30.06. príslušného kalendárneho roka.

Legislatívna úprava:

Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa