dnes je 30.5.2024

Input:

Ukončenie dohody o brigádnickej práci študenta v roku 2018

30.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.15.2 Otázky a odpovede

Ing. Nadežda Fuksová

2018.15.2.1 Ukončenie dohody o brigádnickej práci študenta v roku 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová


V mesiaci júl až august máme uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta. Študent zistil, že nespravil skúšky a nemôže naďalej pokračovať v štúdiu. V priebehu prázdnin si našiel zamestnanie na trvalý pracovný pomer. Chceme sa opýtať, či mu musíme ukončiť DoBPŠ alebo môže uvedená dohoda pokračovať do konca augusta 2018?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Situáciu, keď počas uzatvorenej dohody dôjde k strate štatútu študenta, Zákonník práce výslovne nerieši. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Neoddeliteľnou súčasťou