dnes je 17.4.2024

Input:

Úhrady platieb na osobnú potrebu podnikateľa

8.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.2.1 Úhrady platieb na osobnú potrebu podnikateľa

prof. Ing. Anna Baštincová,CSc.; Ing. Peter Horniaček; Ing. Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s.

Osobná potreba podnikateľa sa v účtovníctve premieta predovšetkým formou:

  • úhrad platieb na osobné potreby podnikateľa,

  • využívaním obchodného majetku aj na osobné potreby podnikateľa.

V podnikateľskej praxi sa osobná potreba podnikateľa prejavuje najčastejšie formou úhrad platieb na jeho osobné potreby. Podnikateľ FO si nemôže vyplatiť odmenu za vykonanú prácu formou mzdy. Mzdu vypláca len svojím zamestnancom. Mzda vyplatená zamestnancom je daňovým výdavkom. Odmenu za vykonanú prácu si podnikateľ vyplatí buď z pokladnice v hotovosti alebo z podnikateľského účtu v banke. Výšku jeho odmeny ani pravidelnosť výberu nelimituje žiadny právny predpis.