dnes je 30.5.2024

Input:

Účtovný program a jeho účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

29.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.2.2 Účtovný program a jeho účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Ako účtovať ,,Program na účtovníctvo” v jednoduchom účtovníctve, platiteľ DPH?

Spôsob účtovania závisí od obstarávacej ceny programu. V prípade, že obstarávacia cena programu je vyššia ako 2400 EUR, ide o tzv. dlhodobý nehmotný majetok, ktorý je potrebné zaradiť do majetku daňovníka a uplatňovať výdavky formou odpisov. Spôsob účtovania je nasledovný:

- vznik záväzku na základe faktúry zaeviduje v knihe záväzkov,

- úhradu faktúry v peňažnom denníku účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov – položka nákup majetku,

- zánik záväzku zaeviduje v knihe záväzkov,

- zároveň v knihe dlhodobého nehmotného majetku zaeviduje obstaranie programu,

- na konci roka ako uzávierkové operácie je potrebné zaúčtovať odpisy programu, pričom doba odpisovania programu nie je