dnes je 19.4.2024

Input:

Účtovné zobrazenie záväzkov a ich daňová uznateľnosť

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.3 Účtovné zobrazenie záväzkov a ich daňová uznateľnosť

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

V jednoduchom účtovníctve je oddelené účtovanie o peňažných prostriedkoch od evidencie majetku a záväzkov. Záväzky v účtovníctve znamenajú, že vlastné imanie podnikateľa je nižšie než obchodný majetok podnikateľa. Podľa§ 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) obchodným majetkom podnikateľa je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá má príjmy podľa § 6 ZDP a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje.

Ak odpočítame od obchodného majetku záväzky podnikateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou