dnes je 27.2.2024

Input:

Účtovné zobrazenie pohľadávok a ich daňová uznateľnosť

16.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.4 Účtovné zobrazenie pohľadávok a ich daňová uznateľnosť

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Pohľadávky v JÚ odo dňa vzniku do dňa zániku účtujeme v knihe pohľadávok, ktorá môže mať rôznu formu. Môže to byť predtlačená viazaná kniha z predajne tlačív, ale aj obyčajný zošit, prípadne plní túto funkciu evidencia v počítači a výstupná zostava z počítača. Dôležitý je obsah, aby boli v knihe pohľadávok zaevidované všetky pohľadávky, ktoré podnikateľovi vznikli voči iným subjektom.

V knihe pohľadávok by mali byť evidované v súlade s § 15 ZoÚ najmä údaje o:

  1. dlžníkoch,
  2. pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
  3. poskytnutých preddavkoch,
  4. poskytnutých úveroch,
  5. pohľadávkach dane z príjmov,
  6. pohľadávkach nepriamych daní,
  7. pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

V peňažnom denníku sa účtujú úhrady pohľadávok v