dnes je 19.4.2024

Input:

Účtovné zobrazenie odpisov v JÚ

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.4 Účtovné zobrazenie odpisov v JÚ

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Mária Petruščáková

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa účtujú v knihách dlhodobého majetku. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa zaúčtujú odpisy vypočítané podľa zákona o dani z príjmov (t.j. daňové odpisy) v peňažnom denníku ako výdavky zahrnované do základu dane (ostatné výdavky).

V knihách dlhodobého majetku sa účtuje dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa jednotlivých vecí, súborov vecí a práv vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním,

V knihách dlhodobého majetku sa uvádza:

  1. názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne jeho číselné označenie,
  2. názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého majetku,
  3. dátum obstarania a dátum uvedenia do používania,
  4. ocenenie podľa § 25 ZOÚ zákona o účtovníctve, odpisový plán