dnes je 15.4.2024

Input:

Účtovné zobrazenie kurzových rozdielov

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.4 Účtovné zobrazenie kurzových rozdielov

Ing. Viera Kaletová, Ing. Peter Horniaček

Kurzové rozdiely z prepočtu peňažných prostriedkov v cudzej mene na devízovom účte a vo valutovej pokladnici sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií.

Kurzové rozdiely z postupnej úhrady záväzkov v cudzej mene z obstarania dlhodobého majetku a zo splátok finančného prenájmu vyjadreného v cudzej mene sa účtujú v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií.

Kurzový zisk sa v peňažnom denníku zaúčtuje ako príjem zahrňovaný do základu dane v druhovom členení ostatné daňové príjmy. Kurzová strata sa v peňažnom denníku zaúčtuje ako daňový výdavok v druhovom členení prevádzková réžia.

Peňažné prostriedky v cudzej mene sa účtujú v peňažnom denníku v eurách a súčasne sa musia evidovať v pokladničnej knihe vedenej osobitne