dnes je 30.5.2024

Input:

Účtovanie vkladu do podnikania v JÚ

28.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.1.3 Účtovanie vkladu do podnikania v JÚ

Ing. Ján Mintál

V rámci jednoduchého účtovníctva v podnikateľskej praxi ovplyvňujú príjmovú stránku pokladnice okrem iného aj pôžičky a vklady podnikateľov. Podobne je to aj na strane výdavkov pri poskytnutí pôžičky resp. pri výbere hotovosti na osobnú potrebu podnikateľa. Poskytnutie peňažných prostriedkov podnikateľa do svojho vlastného podnikania sa v zmysle § 4 ods.6 písm. f) Opatrenia MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej iba „postupy účtovania”) účtuje