dnes je 20.5.2024

Input:

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnosti

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2.1 Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnosti

Ing. Jozef Pohlod


Vediem jednoduché účtovníctvo živnostníkovi (FO), platcovi DPH, ktorý pozastavil živnosť k 25. 10. 2017. Mám vykonať mimoriadnu účt. závierku k 25. 10. 2017, kde z údajov JÚ zistený daň. základ upravujem v peň. denníku po 25. 10. 2017:

  • neuhradené záväzky - ktoré uvádzam v PD do daň. výdavkov a

  • neuhradené pohľadávky - ktoré uvádzam do zdaniteľných príjmov?

Môžem do záväzkov zaradiť a v PD uviesť ako daň. výdavok po 25. 10. 2017 (v rámci mimoriad. účt. závierky) aj:

  1. neuhradené preddavky na daň z príjmu za I., II., a III. štvrťrok 2017, ktoré bol živnostník povinný zo zákona platiť a k 25. 10. 2017 neboli uhradené,
  2. mínusový zostatok na bežnom kontokorentnom účte - t. j. čerpaný a nesplatený úver k 25. 10. 2017,
  3. zostatok nesplateného úveru na automobil (v majetku