dnes je 27.5.2024

Input:

Účtovanie úveru v jednoduchom účtovníctve

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.2.1 Účtovanie úveru v jednoduchom účtovníctve

Ing. Marcela Prajová


Som FO, platca DPH a vediem jednoduché účtovníctvo. Ako zaúčtujem prijatie úveru, splátku úveru, úroky úveru a poplatok za vedenie úverového účtu?

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje podľa Opatrenia MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len „postupy”).

Prijatie úveru zaúčtuje daňovník v peňažnom denníku ako príjem peňazí na bežný účet resp. v hotovosti (podľa toho, či bol