dnes je 13.4.2024

Input:

Účtovanie úplatkov verzus lobing v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

24.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie úplatkov verzus lobing v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Úplatky sú bohužiaľ v súčasnosti bežnou súčasťou podnikateľského života. Predstavujú najčastejšie výdavky charakteristické väzbou na kontakty „správnych” osôb, ktoré si za to nechávajú platiť. V prípade, ak sa jedná o úplatky resp. iné výhody, možno hovoriť o korupčnom charaktere takého vzťahu a platbami s ním spojené. Napriek skutočnosti, že v Slovenskej republike naďalej absentuje právna úprava týkajúca sa tzv. „lobingu”, možno sa v praxi stretnúť aj s oficiálnymi platbami za lobing pri získavaní zákaziek alebo podielu na trhu. Pojem „lobovať” možno vykladať ako určitú formu podpory, intervencie resp. pomoci pri presadzovaní sa v podnikateľskom prostredí.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov nemožno v zmysle § 21 ods.1 písm. c) za daňové výdavky uplatniť úplatky alebo iné oprávnené