dnes je 30.5.2024

Input:

Účtovanie u postupcu pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

19.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.3 Účtovanie u postupcu pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ján Mintál

Postupy účtovania v JÚ upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupcu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 8 až ods.10. Predovšetkým platí, že ak postupca v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, dostal príjem z postúpenej pohľadávky, účtuje sa:

  1. k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote,
  2. k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok vznik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom,
  3. príjem z postúpenej pohľadávky v Peňažnom denníku medzi príjmy zahrnované do základu dane ako tzv. „ostatný príjem” (§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu Postupov účtovania) v okamihu jeho prijatia a v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky v ocenení podľa písmena b),
  4. v rámci