dnes je 30.5.2024

Input:

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

26.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.2 Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

V prípade, že SZČO nakupuje stravné poukážky pre vlastnú osobnú spotrebu a pre svojich zamestnancov, z hľadiska daňového je tu rozdielny prístup. Výdavky spojené s obstaraním stravných poukážok pre SZČO, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, sa podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. považujú za daňové za každý odpracovaný kalendárny deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej pre kalendárny deň pre časové pásmo 5 – 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

V roku 2018 nadobudlo dňa 1. 6. 2018 opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018 Z. z., podľa ktorého je táto čiastka stanovená vo výške 4,80 eura. Uvedený výdavok je vždy potrebné preukázať.

Pokiaľ ide o zamestnancov a zabezpečenie ich