dnes je 15.4.2024

Input:

Účtovanie registračne pokladne v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

17.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.1.2 Účtovanie registračne pokladne v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Eva Mihalíková

Povinnosť evidovať tržby elektronickou registračnou pokladnicou predpisuje § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len zákon o ERP). Prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice sa evidujú hotovostné tržby, ktoré sa účtujú v súlade s Opatrením MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len Postupy účtovania v JÚ) ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení:

  • - predaj tovaru,
  • - predaj výrobkov a služieb,
  • - ostatné príjmy

Príjmy a výdavky v hotovosti sa účtujú v peňažnom denníku (§ 4 ods. 1 Postupy účtovania