dnes je 22.2.2024

Input:

Účtovanie postúpenia finančného lízingu

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6.4 Účtovanie postúpenia finančného lízingu

Ing. Ján Mintál

Počnúc rokom 2015 sa majetok obstaraný formou finančného prenájmu odpisuje ako majetok obstaraný z vlastných prostriedkov, resp. na úver v súlade so znením § 26 ods. 8 a 9 ZDP. Postup platný od 1.januára 2015 sa v zmysle § 52zd ods. 1 ZDP vzťahuje aj na zmluvy o finančnom prenájme uzavreté od 1.1.2004 do 31.12.2014.

Od 1.januára 2015 sa pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu postupuje ako pri kúpe a predaji hmotného majetku a nehmotného majetku bez ohľadu na skutočnosť, či dôjde alebo nedôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu. Pôvodný nájomca zostatkovú cenu zahrnie do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP, pričom zostatková cena taxatívne vymedzeného majetku sa uzná do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.

Odstupné dohodnuté pri postúpení zmluvy o