dnes je 20.5.2024

Input:

Účtovanie poistnej udalosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

22.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.1 Účtovanie poistnej udalosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

V § 26 ZoÚ je uvedené, čo máme považovať za škodu. Na účely zákona o účtovníctve sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Manko aj škoda môže byť zároveň aj poistnou udalosťou.

Manká a škody a ich daňové posúdenie nám vyplýva zo zákona o dani z príjmov podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov a z § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov sa za daňový výdavok považujú škody nezavinené daňovníkom

1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,

2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto