dnes je 13.4.2024

Input:

Účtovanie poistného plnenia v jednoduchom účtovníctve

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.2 Účtovanie poistného plnenia v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ivana Glazelová

Hlavným dôvodom prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok je aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti – pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar na budove, zásah bleskom, víchrica. Škodová udalosť vznikne vtedy, keď nastane škoda, ktorá musí mať náhodnú povahu (nevieme, či nastane a kedy nastane). Poistná udalosť je taká škodová udalosť, pri ktorej vzniká právo na poistné plnenie.

Takmer všetky daňové subjekty, ktoré majú vo svojom majetku autá uzatvárajú okrem povinného zmluvného poistenia aj havarijné poistenie áut, ktorého úlohou je poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti (v prípade poškodenia, zničenia alebo