dnes je 20.4.2024

Input:

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctve

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.12 Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctve

Ing. Eva Mihalíková

Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 – Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj peňažný denník. Peňažný denník je najdôležitejšou knihou v jednoduchom účtovníctve. V priebehu účtovného obdobia sa v ňom účtuje v časovej súvislosti o skutočnostiach, ktoré predstavujú príjem alebo výdaj peňažných prostriedkov. Peňažný denník musí obsahovať informácie o príjmoch, výdavkoch peňažných prostriedkov a ich zostatkoch v hotovosti a na účtoch finančných inštitúcií. V peňažnom denníku sa taktiež účtuje aj o priebežných položkách. Priebežné položky sú obdobou „peňazí na ceste“ v podvojnom účtovníctve, znamená to teda, že sa o nich