dnes je 27.2.2024

Input:

Účtovanie operatívneho lízingu v JÚ

6.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6.1 Účtovanie operatívneho lízingu v JÚ

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál

Daňovník uzatvoril v roku 2017 dve nájomné zmluvy a to s prenajímateľom A a prenajímateľom B.

Prenajímateľ A je fyzická osoba, predmetom prenájmu sú priestory predajne. Nájomné za prenájom je vo výške 200 € mesačne. Nájomná zmluva je uzatvorená v marci 2017 na dobu určitú do 31.12. 2019 a je v nej dohodnutá platba nájomného za marec až jún 2017 pri podpise zmluvy a potom vždy 15 dní pred začatím kalendárneho polroka na tento príslušný kalendárny polrok. V roku 2017 zaplatil daňovník prenajímateľovi A:

  • dňa 1.3. 2017 nájomné na obdobie marec až jún 2017 vo výške 800;

  • dňa 11.6. 2017 nájomné na druhý polrok 2017 vo výške 1 200;

  • dňa 14.12. 2017 nájomné na prvý polrok 2018 vo výške 1 200€.

V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP musí daňovník platby