dnes je 15.4.2024

Input:

Účtovanie o majetku v JÚ a jeho prezentácia v účtovnej závierke

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.3 Účtovanie o majetku v JÚ a jeho prezentácia v účtovnej závierke

Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček

Podľa ZOÚ v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať:

  • podnikateľ podľa§ 37 OZ,

  • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane (okrem osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 14 a § 15 ZDP,

  • občianske združenia za podmienok definovaných v§ 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. (200 000 eur limit príjmov a ak nepodnikajú),

  • cirkev, náboženské spoločnosti a inštitúcie, ak nepodnikajú,

Účtovné knihy v JÚ

Pri vedení JÚZOÚ ustanovuje tieto účtovné knihy: peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu