dnes je 29.5.2024

Input:

Účtovanie neuhradených faktúr v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

9.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.2.2 Účtovanie neuhradených faktúr v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

Ing. Jozef Pohlod


Prosíme o účtovný predpis (v peňažnom denníku) ako sa máme zbaviť neuhradených vydaných faktúr (ak spoločnosť účtuje v jednoduchom účtovníctve), ktoré sme poslali v roku 2011 firme, ktorá už neexistuje. Firma nám je dlžná štyri faktúry spolu. Prosíme o uvedenie riadku v daňovom priznaní FO, kde sa to má účtovať. Je to premlčaná pohľadávka.

Odpoveď:

SZČO, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, účtuje vyradenie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania, ktorá nespĺňa ani jednu z podmienok stanovených v prvom až piatom bode § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

  • v knihe pohľadávok podľa § 14 ods. 2 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva a

  • zároveň v peňažnom denníku zánik pohľadávky v rámci uzávierkových účtovných