dnes je 27.5.2024

Input:

Účtovanie mobilného telefónu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.2 Účtovanie mobilného telefónu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Fyzické osoby podnikatelia využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti mobilný telefón, pri ktorom však musia vedieť preukázať, či sa na 100 % používa na podnikateľskú činnosť.

Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

To znamená, že ak sa jedná o