dnes je 22.2.2024

Input:

Účtovanie finančného lízingu v JÚ

6.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6.2 Účtovanie finančného lízingu v JÚ

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole v prípade lízingu v jednoduchom účtovníctve je nevyhnutné účtovne zaevidovať tieto skutočnosti: 

  1. do knihy záväzkov a do knihy dlhodobého majetku zaevidovať majetok v hodnote istiny u nájomcu a to v deň prevzatia predmetu lízingu (náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sú pritom súčasťou ocenenia majetku), 
  2. v rámci knihy záväzkov zaevidovať hodnotu finančného úroku v deň jeho splatnosti,
  3. ak je poistné súčasťou splátkového kalendára potom v rámci knihy záväzkov zaevidovať jeho hodnotu v deň jeho splatnosti, 
  4. v rámci peňažného denníka je nevyhnutné zaúčtovať reálne splátky istiny, úroku, DPH prípadne poistného, ak je súčasťou splátkového kalendára,
  5. pri uzávierkových účtovných operáciách