dnes je 22.2.2024

Input:

Účtovanie faktoringu

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.2 Účtovanie faktoringu

Ing. Ján Mintál

Faktoring predstavuje metódu odkúpenia krátkodobých pohľadávok veriteľa špecializovanou firmou – tzv. faktorom. Jeho podstata spočíva v prevzatí oprávnenia veriteľa vymáhať splnenie záväzku faktorom za odplatu. Faktor sa stáva majiteľom pohľadávky a vstupuje do právneho postavenia veriteľa, pričom na prevod pohľadávky nie je potrebný súhlas dlžníka. Pohľadávky faktor financuje na základe posúdenia ich celkovej kvality a rizík vznikajúcich u jednotlivých odberateľov.

Samotné postúpenie pohľadávky klienta faktoringovej spoločnosti vyplýva z príslušnej faktoringovej zmluvy a tzv. cesijnej klauzuly uvedenej v príslušnej faktúre. Klient postupuje pohľadávky faktoringovej spoločnosti a tá sa stáva ich novým výhradným vlastníkom. V zmluve, ktorá býva zvyčajne uzatváraná na ročné obdobie, sa klient zaväzuje, že všetky pohľadávky vznikajúce za jeho odberateľmi, bude