dnes je 3.10.2023

Input:

Účtovanie DPH v jednoduchom účtovníctve

29.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.5 Účtovanie DPH v jednoduchom účtovníctve

Ing. Júlia Kasalová Csc.; Prof. Ing. Anna Baštincová Csc.; Ing. Peter Horniaček

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve upravujú Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré boli vydané formou opatrenia Ministerstva financií č. MF/27076/2007-74 zo dňa 13. 12. 2007 v znení neskorších predpisov. Aktuálna novelizácia, ktorá mení a dopĺňa uvedené opatrenie, vyplýva z opatrenia č. MF/18451/2015-74 (oznámenie č. 26/2016 Z. z.), s účinnosťou od 1. 1. 2016. Účtovanie dane z pridanej hodnoty v novelizovaných postupoch účtovania upravuje § 19 - Daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH).

Najnovšie články
viac článkov