dnes je 20.5.2024

Input:

Účtovanie dotácií v jednoduchom účtovníctve

19.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.1 Účtovanie dotácií v jednoduchom účtovníctve

Ing. Eva Mihalíková

Pod pojmom dotácia sa v ekonómii rozumie „peňažný dar alebo jemu podobná peňažná úhrada zo strany verejného sektora nejakého subjektu” v záujme podpory jeho činnosti, prípadne pre zníženie ceny nejakého statku, ktorého poskytovanie je vo „verejnom záujme”. Dotácie predstavujú priamu, podmienenú a nevratnú peňažitú podporu, pričom kľúčovú úlohu hrajú podmienky pre získanie dotácie, ktoré upresňujú možný okruh príjemcov dotácie ako aj jej účel.

Účtovanie dotácie v jednoduchom účtovníctve ustanovuje § 18 Postupov účtovania v JÚ.

V prípade, že účtovnej jednotke je schválená dotácia, toto písomné schválenie sa účtuje v knihe pohľadávok ako poskytnutie dotácie. Zánik tejto pohľadávky v knihe pohľadávok sa účtuje v deň, kedy je dotácia vyplatená na bankový účet a súčasne sa sa účtuje tento príjem na bankový účet ako