dnes je 24.9.2020

Input:

Účtovanie cestovných náhrad v JÚ

29.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.5.3 Účtovanie cestovných náhrad v JÚ

Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček

Pracovná cesta zamestnanca v tuzemsku

Majiteľ cestovnej kancelárie v Bratislave vyslal svojho zástupcu na pracovnú cestu do Košíc za účelom predbežného rokovania s ubytovacími a stravovacími zariadeniami o poskytovaní služieb pre klientov. Určil, že cesta sa vykoná v dňoch 2. až 10. októbra 2017, zamestnanec použije na dopravu do Košíc a späť lietadlo a ubytovaný bude v hoteli. Nástup cesty bude 2.10. 2017 dve hodiny pred odletom lietadla do Košíc, trvanie cesty bude do 9.10. 2017 hodinu po pristáti lietadla v Bratislave. Zamestnancovi poskytol preddavok vo výške 600 €.

Zamestnanec si objednal spiatočnú letenku u spoločnosti Danube Wings a zaplatil ju zo svojho osobného účtu. Dňa 2.10. 2017 odletel z letiska v Bratislave o 7:00, dňa 9.10. 2017 priletel do Bratislavy o 9:30.

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi 11.10. 2017 spolu s cestovnou správou doklady o zaplatení spiatočnej letenky vo výške 165,40 € a faktúru z hotela o zaplatení ubytovania za 7 nocí vo výške 420 €.

Vyúčtovanie náhrad:

Účtovné prípady a ich zápisy:

01.10. 2017 poskytnutie preddavku:

11.10. 2017 vyúčtovanie náhrad:

Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v hotovosti rozdiel medzi vyúčtovaním náhrad a vrátením preddavku vo výške 54,50 €.

Pracovná cesta SZČO v tuzemsku

Živnostník - umelecký stolár s bytom i prevádzkou v Ivanke pri Dunaji vykonal 18.9. 2017 jednodennú pracovnú cestu do Zvolena za účelom objednávky špeciálneho materiálu. Cestoval diaľkovým autobusom z Bratislavy do Zvolena a späť, na cestu z Ivanky pri Dunaji a späť použil autobus prímestskej dopravy. Odchod autobusu z Ivanky pri Dunaji o 4:53, odchod autobusu z Bratislavy o 5:40, pri návrate príchod autobusu do Bratislavy 20:25, príchod autobusu do Ivanky pri Dunaji o 23:11. Výdavky uhradil zo svojich osobných prostriedkov. Po návrate vyčíslil výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva.

Vyúčtovanie náhrad:

Účtovné prípady a ich zápisy:

19.9. peňažný denník - výdavok hotovosti 26,40 € - služby.

Zápis doložil dokladmi o zaplatení cestovného a interným dokladom o uplatnení stravného. Hotovosť vybral z pokladnice a vrátil ju do svojich osobných prostriedkov.

Pracovná cesta SZČO do zahraničia

Advokát sa zúčastnil prejednávania prípadu svojho klienta na súde a rokovania s protistranou v dňoch 3.9. 2017 až 6.9. 2017 v Prahe. Na cestovanie použil rýchlik,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk