dnes je 19.4.2024

Input:

Účtovanie bezodplatného prevodu majetku SZČO do s. r. o. v roku 2018

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.2.3 Účtovanie bezodplatného prevodu majetku SZČO do s. r. o. v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


SZČO - FO si založila s. r. o. a majetok, tovar, pohľadávky chce previesť do s. r. o. Akým spôsobom sa u FO účtuje tento bezodplatný prevod? FO účtuje v podvojnom účtovníctve.

Ak živnostník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, potom v prípade bezodplatného prevodu majetku, tovaru a pohľadávky do novovytvorenej spoločnosti účtuje odovzdaný majetok iba na ťarchu príslušných účtov nákladov, pretože z predmetného prevodu neplynie žiadny príjem.

V prípade:

- bezodplatného prevodu majetku je potrebné majetok vyradiť z účtovníctva v obstarávacej cene a zostatková cena sa zaúčtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov,

- bezodplatného prevodu tovaru sa účtovná hodnota tovaru zaúčtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov,

- bezodplatného prevodu pohľadávky sa účtovná hodnota